Tag Archives: bệnh thực quản

Biến chứng nguy hiểm của bệnh trào ngược thực quản

Biến chứng nguy hiểm của bệnh trào ngược thực quản

Biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh là bệnh ung thư dạ dày. Mức độ biến chứng nguy hiểm của bệnh trào ngược dạ dày được thể hiện qua các cấp độ khác nhau, và theo mức nguy hiểm tăng